Osiągnięcia
4x ocena Ex1

3x certyfikat CAC - Amber uzyskała tym samym tytuł Championa